Image

Nền Giáo Dục Miền Nam VNCH

Tags

Ngay từ những ngày đầu hình thành nền Đệ Nhất Cộng Hòa, những người làm công tác giáo dục ở miền Nam đã xây dựng được nền móng quan trọng cho nền giáo dục quốc gia, tìm ra câu trả lời cho những vấn đề giáo dục cốt yếu.Bird

Những vấn đề đó là: triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục, chương trình học, tài liệu giáo khoa và phương tiện học tập, vai trò của nhà giáo, cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học, đánh giá kết quả học tập, và tổ chức quản trị. Nhìn chung, người ta thấy mô hình giáo dục ở Miền Nam Việt Nam trong những năm 1970 có khuynh hướng xa dần ảnh hưởng của Pháp vốn chú trọng đào tạo một số ít phần tử ưu tú trong xã hội và có khuynh hướng thiên về lý thuyết, để chấp nhận mô hình giáo dục Hoa Kỳ có tính cách đại chúng và thực tiễn.

 

Tags

 

Mỗi 1 xu “tài trợ” cho Việt cộng là mỗi 1 xu mượn về, trong đó có từ Trung Quốc, chứ hay ho gì đâu.
Image
Dân Mỹ có giàu có nghèo, chứ  chính phủ Mỹ thì nghèo mạt, là con nợ lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Aside

Chuyện Quân Sự

Tags

Cám ơn tác giả Đỗ Hữu Long viết về hải quân Hoa Kỳ. Tuy tác giả nói là…sơ lược về… nhưng tác giả trình bày rất đầy đủ, nhất là phần những hàng không mẫu hạm của các nước trên thế giới.


Bài viết gốc của tác giả trên Thư Viện Toàn Cầu không còn thấy nữa, nhưng may mắn thay tôi đã copy được hết. Bài viết rất giá trị, nhất là trong lúc này tình hình thế giới đang biến chuyển rất sôi nồi, nước nào làm chủ đại dương thì làm chủ thế giới; câu nói này cũng không sai. Một người tị nạn như tôi mà không biết sức mạnh của nước Hoa Kỳ thì một điều thiếu sót, nhất là có rất nhiều người Mỹ gốc Việt đang phục vụ trong ngành hải quân ở Mỹ.

Cá nhân tôi, tôi tôi chọn bài viết này làm “bài tủ” vì tác giả Đỗ Hữu Long giữ đúng những ngôn từ, câu chữ  trong quân của thời VNCH.
VNCH đã có ngành hải quân từ lầu từ thời Đệ Nhất VNCH, trong khi đó lính bộ đội bắc chuyên đánh du kích trong rừng, chưa có quân cho lính bộ đội, khi bên VNCH đã phát triển hải quân đứng đầu Đông Nam Á.


Sau này khi lấy được miền nam, được Mỹ cởi mở băng giao, Quân Đội Nhân Dân mới tập tễnh vào các ngành hải quân, nên những câu chữ họ dùng trong ngành kỹ thuật nghe rất ngô nghê, nhưng ta cũng phải khâm phục lối đánh du kích, lính đặc nhiệm, và cách sinh hoạt trong hầm hố địa đạo, đường rừng…

Nếu là hậu duệ VNCH thì bạn nên giữ những chữ dùng của VNCH. Vì sau khi cộng sản Việt Nam sụp đổ, người ta bình tâm và công bằng đánh giá lại kiến thức mức tiến bộ văn minh của hai thể chế trong mọi mặt: văn chương, khoa học, kỹ thuật, chính trị, quân sự, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, du lịch, kinh tế…

VNCH xây dựng chỉ trong 20 năm, CSVN xây dựng gần 40 năm, nhưng xem ra sự chênh lệch rất xa.

Link

https://plus.google.com/u/0/108416037910586700019/posts

Một năm 2014 mây mù trước mặt cho toàn bộ dân tộc Việt nam.

Bước vào thời kì thứ hai là phải loại bỏ hoàn toàn Đảng CS, có thể đây là một giai đoạn đẫm máu hy vọng là đổ máu ít mà thôi.

Như bên Bắc Hàn xem đài Hàn Quốc còn bị xử tử, tư tưởng u tối sẽ kéo dài mãi mãi. Bức màn sắt tư tưởng đóng kín mãi mãi.

nếu cs ko sớm giải thể thì sẽ chỉ tạo thêm căm hận và thêm tội ác chất chồng cho dân tộc mà thôi

Aside

Kính tặng các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Kính tặng các chiến sĩ
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
trên bốn vùng chiến thuật.
South VN


“Chúng ta không thua tại Việt Nam,

nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời

cam kết đối với Quân Lực Việt Nam

Cộng Hòa.”

On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.


General William C. Westmoreland

 

Give and Receive as if It’s the Thought That Counts

 

 

000_Hkg803181-305.jpg
by Josephson Institute on September 27, 2013

What Will Matter

 

 

 

According to legend, a desert wanderer discovered a spring of cool, crystal-clear water. It tasted so good, he filled a leather container with the precious liquid so he could bring it to the king. After a long journey, he presented his gift to the king, who drank it with great pleasure and lavishly thanked the wanderer, who went away with a happy heart.

 

 

The king’s son tasted the water and spit it out. It had picked up the smell of the old leather canteen and had become foul. The boy asked his father why he pretended to like the awful-tasting water.The king said, “Son, that man gave me a gift from his heart. It wasn’t the water I enjoyed; it was the sweet taste of his generosity. When someone gives you something with genuine love, the thing given is simply the container. The real gift is the thought inside.”

 

 

The wisdom of the king’s insight is best experienced when we get a gift from a child who loves us. Whether it’s a ceramic tray, a macaroni pin, or a crayon drawing, the purity of the child’s sweet intentions generates a form of joy we call gratitude.

 

 

Yet in most other settings we receive gifts without experiencing genuine appreciation. Consequently, our “thank yous” are simply ritualistic courtesies. One reason is we’re conditioned to value gifts based on their cost. Another is that gifts are often given to meet an obligation or as a form of investment rather than as expressions of generous affection.

 

 

Wouldn’t the holidays be so more joyous if we gave and received gifts as if they really were the thought that counts?

 

 

This is Michael Josephson reminding you that character counts.

 

The “What Will Matter” Poem
http://whatwillmatter.com/about/the-poem/